Color

תגוב ות

נו? אוהבים את האתר של רס"ב שמעון? או שאולי ההתנשאות ,
מעצבנת אתכם? ואולי אתם מזדהים עם קובי החתול

shimon@rasabshimon.com אפשר ואף רצוי לשלוח אי-מייל ל ויותם יתרגם לו את הכל